Kryptoměny

Kryptoměna Pí – jednoduchý způsob jak ji získat pomocí mobilu

Proč těžit kryptoměnu Pí Myšlenka těžby tzv. coinů kryptoměny Pí pomocí mobilních telefonů, které u sebe nosí každý a tráví na nich denně třeba i několik hodin. Vznikla u odborníků na Standfordské univerzitě, kteří stojí za vznikem tohoto projektu. Vizí kryptoměny Pí ( ano π, neboli Ludolfovo číslo) je férovější přístup k získávání kryptoměn, ke které se tak bude moci dostat mnohem širší okruh uživatelů. Zároveň nebude těžbou nijak zvlášť nezatěžovat životní prostředí. Jako tomu je u těžby zaběhlých virtuálních měn pomocí výkonných počítačových sestav, specializovaných těžebních RIGů nebo těžebních…

Pokračovat
Nezařazené

Cryptocurrency Pi – an easy way to get it using a mobile phone

Why mine cryptocurrency Pi The idea of mining the so-called cryptocurrency coins Pi using mobile phones, which everyone carries with them and spends even a few hours a day on them. It was created by experts at Stanford University who are behind the creation of this project. The vision of cryptocurrency Pi (yes π, or Ludolf’s number) is a fairer approach to obtaining cryptocurrencies, which will be able to reach a much wider range of users. At the same time, mining will not put any particular burden on the environment.…

Pokračovat